fbpx

SPRZEDANY ! GDAŃSK OSOWA OBIEKT BIUROWO-MAGAZYNOWO- PRODUKCYJNY

 

Nowoczesny obiekt biurowo-magazynowo-produkcyjny w Gdańsku który mieliśmy przyjemność sprzedać 2 razy 😀

GDAŃSK OSOWA – REPREZENTACYJNY, NOWOCZESNY OBIEKT BIUROWO-MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNY SPRZEDANY ! !

ŚWIETNA LOKALIZACJA BLISKO OBWODNICY !

Nowy, komfortowy obiekt produkcyjno-magazynowo-biurowy o powierzchni 1469m2 położony na działce o powierzchni 4089m2 w Gdańsku Osowej  ok. kilometra od Obwodnicy Trójmiejskiej.

Obiekt składa się z 3-kondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni 695m2 oraz hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 731m2 wybudowanych i oddanych do użytkowania w 2012 roku.

BUDYNEK BIUROWY 3-KONDYGNACYJNY

POZIOM -1  177,19m2 tutaj umiejscowiono wygodne i nowoczesne zaplecze socjalne dla pracowników – szatnie damskie i męskie z umywalniami i natryskami oraz jadalnię

PARTER 915m2 z czego 731m2 zajmuje hala magazynowo-produkcyjna  a pozostałą powierzchnię przestrzeń biurowa

I PIĘTRO 167m2 oraz II PIĘTRO 167m2 to przestrzeń biurowa oraz zaplecze socjalne dla pracowników biurowych (toalety na każdym piętrze, sala konferencyjna, aneks kuchenny, pomieszczenia pomocnicze).

Obiekt wybudowany w 2012r niezwykle starannie i w wysokim standardzie, budynek biurowy w technologii tradycyjnej z bloczków silikatowych 24cm, stropy żelbetowe monolityczne, frontowa ściana niemal w całości przeszklona, posadzki wyłożone gresem i marmurem, stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa, ogrzewanie gazowe CO piec Wolf z zasobnikiem na ciepłą wodę.

HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA

Hala o powierzchni 731m2, ogrzewana, z posadzką niepylną, z pomieszczeniem biurowym i węzłem sanitarnym, wybudowania w szwedzkiej technologii szkieletu stalowego o wymiarach 18m x 42m, (wysokość 6,37m w szczycie/ 7,5m)  z dwoma automatycznymi bramami wjazdowymi(szer. 4,2m, wys. 4,4m 

PLAN MIEJSCOWY

Obiekt można rozbudować, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej jako „PU41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, zwłaszcza w zakresie działalności gospodarczej z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów oraz usług” z następującymi parametrami zabudowy:

– wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 60%

– minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki

– wysokość zabudowy do 25m

– formy zabudowy dowolne

– kształt dachu dowolny

Na terenie ogrodzonej działki utwardzony parking oraz plac manewrowy dla samochodów ciężarowych.

ŚWIETNA LOKALIZACJA w GDAŃSKU OSOWEJ BLISKO OBWODNICY TRÓJMIASTA !

 
  Jesteś zainteresowany, napisz a na pewno się z Tobą skontaktujemy.


  Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Marina w Świecie Nieruchomości z siedzibą i adresem w Gdyni (81-385), przy ul. Krasickiego 6, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu obsługi i realizacji mojego zapytania/prośby/wniosku zawartego w niniejszym formularzu. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym że podanie przeze mnie ww. danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do obsługi i realizacji

  Twojego zgłoszenia.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marina w Świecie Nieruchomości, z siedzibą i adresem w Gdyni, przy ul Krasickiego 6 (81-385) Gdynia. Możesz się skontaktować z Marina w Świecie Nieruchomości wykorzystując następujące dane kontaktowe:

  * numer telefonu +48 58 718 33 94

  * adres e-mail: biuro@gdyniamarina.pl

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Marina w Świecie Nieruchomości przesyłając maila na adres biuro@gdyniamarina.pl

  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  *w celu obsługi i realizacji Twojego zapytania/prośby/wniosku przesłanego nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.gdyniamarina.pl (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a) RODO - na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie), przez czas niezbędny do realizacji Twojego zgłoszenia.

  4. Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi Twojego zgłoszenia, a także osobom zatrudnionym przez podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy.

  5. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:

  a) dostępu do danych - prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

  b) sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  c) do usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym - prawo żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych administratorów Twoich danych;

  d) ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

  e) przenoszenia danych - prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

  7. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub

  b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  8. Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale bez podania danych w formularzu nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.