fbpx

SPRZEDANY ! WYNAJĘTY BIUROWIEC W SZCZECINIE

Piękne zakończenie roku, tylko 1,5 miesiąca zajęło mi znalezienie nowego Właściciela wynajętego w 100% biurowca 2545m2 w ścisłym centrum Szczecina , sprzedajemy nadmorskie nieruchomości a ze zdwojoną przyjemnością nieruchomości komercyjne 🙂
A tak to wyglądało na początku:

Oferta Inwestycyjna – wynajęty biurowiec z 10% stopą zwrotu w świetnej lokalizacji w Śródmieściu Szczecina !

Na sprzedaż budynek biurowo-usługowy z funkcją handlową o powierzchni 2545m2 położony na działce 2322m2
ROZPOZNAWALNA LOKALIZACJA DAJĄCA WIELE MOŻLIWOŚCI

Bardzo atrakcyjna lokalizacja przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Szczecina o dużym natężeniu ruchu, w sąsiedztwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Sejmiku Wojewódzkiego, Urzędu Pracy oraz Telewizji i Radia Szczecin, ok. 1 km od ścisłego centrum Szczecina – Bramy Portowej. Miejsce świetnie skomunikowane w bezpośredniej bliskości linie tramwajowe i autobusowe.

BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY
– 5 kondygnacji (1 kondygnacja podziemna i 4 naziemne)
– powierzchnia całkowita 2545m2
– powierzchnia użytkowa 2128m2
Obecnie – funkcja usługowo-handlowa obiekt jest w całości wynajęty i generuje 10% stopę zwrotu
Możliwości- rozbudowa i zmiana funkcji na mieszkalno-usługową

Budynek wzniesiony w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, ściany nośne żelbetowe, murowane cegłą ceramiczną, ściany działowe murowane z cegły ceramicznej i bloczków betonowych, stropy i schody monolityczne żelbetowe, dach płaski (stropodach) kryty papą termozgrzewalną, okna PCV i aluminiowe.
Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku – schody i korytarze wyłożone są gresem, posadzki w pomieszczeniach biurowych wyłożone są terakotą, wykładziną dywanową i wykładziną PCV.
Budynek wyposażony jest w instalację wodną, elektryczną, kanalizację, ciepła woda i ogrzewanie centralne z sieci miejskiej
Budynek posiada windę.
Główne wejście do budynku jest bezpośrednio od ulicy, drugie wejście jest od strony parkingu.

POSESJA 2322m2
Posesja jest w całości ogrodzona z własnym wybetonowanym parkingiem na ok. 50 samochodów, z kontrolą dostępu.
Teren uzbrojony jest w przyłącze elektroenergetyczne, wodne, kanalizacji ogólnospławnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, gazowe oraz telefoniczne.

PARAMETRY ZABUDOWY OBOWIĄZUJĄCEGO MPZP
– ZABUDOWA MIESZKANIOWA i USŁUGOWA
– maksymalna wysokość nowej zabudowy do 18,5m
– plan miejscowy przewiduje jako funkcję dominującą mieszkalnictwo i usługi dopuszczając lokalizacje nowych obiektów budowlanych o funkcji towarzyszącej m.in usługi podstawowe, komercyjną ochronę zdrowia, kulturę, usługi rzemieślnicze i inne

ZALETY i MOŻLIWOŚCI
– świetna lokalizacja w centrum miasta
– nieruchomość wynajęta, obecne czynsze generują 10% stopę zwrotu
– możliwość nowej zabudowy PUM ok. 10 100m2 i zmiana funkcji na mieszkalną z lokalami handlowymi na parterze

Kapitalna lokalizacja w centrum Szczecina, obowiązujący plan miejscowy i pełne uzbrojenie terenu dają wiele różnych możliwości wykorzystania tej nieruchomości, począwszy od mieszkalnictwa wielorodzinnego z lokalami handlowymi na parterze, hotelu, domu studenckiego, placówki medycznej czy oświatowej lub pozostawienia obecnej funkcji i czerpanie 10% dochodów z wynajmu lokali.
Cena: 6 000 000 zł – POLECAM !
  Jesteś zainteresowany, napisz a na pewno się z Tobą skontaktujemy.


  Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Marina w Świecie Nieruchomości z siedzibą i adresem w Gdyni (81-385), przy ul. Krasickiego 6, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu obsługi i realizacji mojego zapytania/prośby/wniosku zawartego w niniejszym formularzu. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym że podanie przeze mnie ww. danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do obsługi i realizacji

  Twojego zgłoszenia.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marina w Świecie Nieruchomości, z siedzibą i adresem w Gdyni, przy ul Krasickiego 6 (81-385) Gdynia. Możesz się skontaktować z Marina w Świecie Nieruchomości wykorzystując następujące dane kontaktowe:

  * numer telefonu +48 58 718 33 94

  * adres e-mail: biuro@gdyniamarina.pl

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Marina w Świecie Nieruchomości przesyłając maila na adres biuro@gdyniamarina.pl

  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  *w celu obsługi i realizacji Twojego zapytania/prośby/wniosku przesłanego nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.gdyniamarina.pl (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a) RODO - na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie), przez czas niezbędny do realizacji Twojego zgłoszenia.

  4. Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi Twojego zgłoszenia, a także osobom zatrudnionym przez podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy.

  5. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:

  a) dostępu do danych - prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

  b) sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  c) do usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym - prawo żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych administratorów Twoich danych;

  d) ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

  e) przenoszenia danych - prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

  7. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub

  b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  8. Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale bez podania danych w formularzu nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.