fbpx

CENTRUM LOGISTYCZNE – MAGAZYNOWO PRZEMYSŁOWE z WŁASNĄ BOCZNICĄ KOLEJOWĄ

Home / Komercyjne / CENTRUM LOGISTYCZNE – MAGAZYNOWO PRZEMYSŁOWE z WŁASNĄ BOCZNICĄ KOLEJOWĄ

CENTRUM LOGISTYCZNE – MAGAZYNOWO PRZEMYSŁOWE z WŁASNĄ BOCZNICĄ KOLEJOWĄ

5-HEKTAROWA DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA z PROJEKTEM i AKTUALNYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

ZOBACZ NA YOUTUBE:

Na sprzedaż przemysłowa działka budowlana o powierzchni 5,0196 ha z gotową i aktualną dokumentacją projektową łącznie z pozwoleniem na budowę nowoczesnego centrum logistycznego magazynowo przemysłowego z własną bocznicą kolejową o łącznej powierzchni projektowanych zabudowań 20 720,2m2.

Działka położona jest w Malborku pomiędzy DK 22 a torami kolejowymi – linia nr 204 Malbork –Elbląg droga ekspresowa S7 oraz autostrada A1znajdują się w odległości ok. 20 km, odległości do portów bałtyckich – Gdańsk 60 km, Gdynia 90 km, Elbląg 30 km.

MPZP

Nieruchomość położona jest na terenie jednostko oznaczonej P – tereny zabudowy usług produkcyjnych i składów, dopuszcza się wszystkie rodzaje działalności produkcyjnej, składów i magazynów, dopuszczalna powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki”

PLANOWANA INWESTYCJA

Zaprojektowana inwestycja i  pozwolenie na budowę obejmuje budowę centrum logistycznego o łącznej powierzchni zabudowy 20163m2, powierzchni użytkowej 20 720m2, w którym dostawy odbywać się mogą przeciętnie do 320 razy na miesiąc transportem kolejowym w składach max. do 20 wagonów, które będą odstawiane na bocznicę kolejową znajdującą się przy projektowanym centrum lub transportem kołowym – 32 ładunki dziennie w systemie dwuzmianowym.

Pozwolenie dotyczy budowy:

– trzykondygnacyjnego budynku biurowego A o powierzchni zabudowy 469 m2 i powierzchni użytkowej 844,2 m2 ogrzewanego gazem ziemnym z parkingiem przy biurze o powierzchni 487 m2 (34 miejsca postojowe)

– 3 hal magazynowych, hale o konstrukcji stalowej, wysokości 8m o łącznej powierzchni 19 876 m2.

– stanowiska wjazdowe dla TIR-ów – 2 szt.

– 6 sztuk silosów – o śr. 3,50 m każdy i h=25 m

– dróg i placów o nawierzchni nieprzepuszczalnej, wylewany beton – 13 296 m2

–  dróg o nawierzchni przepuszczalnej, płyty betonowe ażurowe -1 494 m

– odbudowie bocznicy kolejowej.

STAN OBECNY

Obecnie nieruchomość zabudowana jest zespołem ośmiu budynków magazynowych o konstrukcji metalowej w zabudowie szeregowej o powierzchni 4293m2 oraz budynkiem wolnostojącym o powierzchni 556m2, teren jest w pełni zagospodarowany, ogrodzony, utwardzony kostką betonową, o możliwości poruszania się samochodami ciężarowymi o pełnym udźwigu, wjazd przystosowany dla TIRów, plac manewrowy, teren uzbrojony

ŚWIETNA i GOTOWA OFERTA INWESTYCYJNA:

– pozwolenie na budowę, projekty wykonawcze (komplet pozwoleń na rozbudowę oraz infrastrukturę techniczną)

– kompleksowe rozwiązanie w zakresie zastosowania transportu multimodalnego.

– doskonała lokalizacja względem głównych arterii drogowych i kolejowych Polski – bliskość portów Morza Bałtyckiego: Gdańsk, Gdynia oraz Elbląg.

Cena: 8 900 000 PLN – POLECAM !
Jesteś zainteresowany, napisz a na pewno się z Tobą skontaktujemy.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Marina w Świecie Nieruchomości z siedzibą i adresem w Gdyni (81-385), przy ul. Krasickiego 6, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu obsługi i realizacji mojego zapytania/prośby/wniosku zawartego w niniejszym formularzu. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym że podanie przeze mnie ww. danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do obsługi i realizacji

Twojego zgłoszenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marina w Świecie Nieruchomości, z siedzibą i adresem w Gdyni, przy ul Krasickiego 6 (81-385) Gdynia. Możesz się skontaktować z Marina w Świecie Nieruchomości wykorzystując następujące dane kontaktowe:

* numer telefonu +48 58 718 33 94

* adres e-mail: biuro@gdyniamarina.pl

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Marina w Świecie Nieruchomości przesyłając maila na adres biuro@gdyniamarina.pl

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

*w celu obsługi i realizacji Twojego zapytania/prośby/wniosku przesłanego nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.gdyniamarina.pl (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a) RODO - na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie), przez czas niezbędny do realizacji Twojego zgłoszenia.

4. Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi Twojego zgłoszenia, a także osobom zatrudnionym przez podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy.

5. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:

a) dostępu do danych - prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

b) sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) do usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym - prawo żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych administratorów Twoich danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

e) przenoszenia danych - prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

7. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub

b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale bez podania danych w formularzu nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Please follow and like us:
error
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial