fbpx


Nadmorska działka budowlana 200m do plaży

Jastrzębia Góra – tylko 200 metrów do morza i plaży !
Wybuduj swój dom nad morzem, pensjonat czy apartamentowiec

Na sprzedaż doskonale położona działka budowlana zaledwie 200 metrów do plaży i morza w ulubionym i szybko się rozwijającym nadmorskim kurorcie – Jastrzębiej Górze.

Działka znajduje się w centrum nadmorskiego kurortu – otoczenie działki i najbliższe sąsiedztwo to przede wszystkim morze, plaża i piękny widokowy klif, który zachwyca panoramicznym widokiem na morze. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się pensjonaty i  hotele – to topowa nadmorska turystyczna część Jastrzębiej Góry, którą nie tylko latem ale i przez cały rok odwiedza mnóstwo turystów kochających morze i to miejsce.
Niewątpliwą zaletą lokalizacji działki jest otaczający ją starodrzew, nadmorskie sosny, wśród których znajdują się budynki.

Działka jest płaska, w kształcie regularnego prostokąta o wymiarach 24 x 35m.
Działka jest ogrodzona, dojazd ulicą asfaltową (działka jest położona bezpośrednio przy ulicy Piastowskiej)
Wszystkie media znajdują się w ulicy przylegającej do działki – gaz, woda, kanalizacja, prąd.

Działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i znajduje się w jednostce oznaczonej 34MNU
Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy
usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.
Dopuszcza się:
1) zabudowę jednorodzinną;
2) usługi turystyki (hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, apartamenty
wczasowe, pozostałe obiekty zakwaterowania turystycznego) z wykluczeniem:
kempingów, karawaningu, pól biwakowych i namiotowych; mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej – 30%;
Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej – 25%;
Intensywność zabudowy – minimalna: 0, maksymalna: 1,5; w przypadku realizacji
kondygnacji podziemnej dopuszcza się maksymalną intensywność zabudowy: 2,5; dla
terenu
Maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; dla istniejących budynków o wysokości
przekraczającej 12 m dopuszcza się rozbudowę o maksymalnej wysokości nowych
elementów zabudowy, jak dla budynków rozbudowanych;
Formy zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej – wolnostojące, bliźniacze,
b) dla pozostałej zabudowy – dowolne;
Kształt dachu:
a) dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznych kątach nachylenia
przeciwległych połaci maksymalnie 45 stopni,
b) płaski

Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 800m²,
b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 400m²,
c) dla pozostałej zabudowy – 400m²;

To świetna propozycja inwestycyjna – działka położona tak blisko morza z tak dobrymi i różnorodnymi możliwościami jej zabudowy ale również podziału – nigdy nie straci na wartości a wręcz odwrotnie – jej wartość będzie rosła.
Cena 1 450 000. zł
Polecam !

Parametry nieruchomości
Nr oferty:EC308381
Rynek:wtórny
Cena:1 450 000 PLN
Pow. całkowita:850 m²
Cena za m²:1 706 PLN
Przeznaczenie:Budowlana
Standard
Internet:Tak
Gaz:Tak
Kanalizacja:Tak
Woda:Tak

Opiekun oferty

Marina w Świecie Nieruchomości

517320605
58-718-33-94
hanna@gdyniamarina.pl  Jesteś zainteresowany, napisz a na pewno się z Tobą skontaktujemy.


  Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Marina w Świecie Nieruchomości z siedzibą i adresem w Gdyni (81-385), przy ul. Krasickiego 6, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym w celu obsługi i realizacji mojego zapytania/prośby/wniosku zawartego w niniejszym formularzu. Zostałem/am poinformowany/na o możliwości wycofania zgody w każdym czasie oraz, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także o tym że podanie przeze mnie ww. danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jestem zobowiązany/na do ich podania.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do obsługi i realizacji

  Twojego zgłoszenia.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marina w Świecie Nieruchomości, z siedzibą i adresem w Gdyni, przy ul Krasickiego 6 (81-385) Gdynia. Możesz się skontaktować z Marina w Świecie Nieruchomości wykorzystując następujące dane kontaktowe:

  * numer telefonu +48 58 718 33 94

  * adres e-mail: biuro@gdyniamarina.pl

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Marina w Świecie Nieruchomości przesyłając maila na adres biuro@gdyniamarina.pl

  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  *w celu obsługi i realizacji Twojego zapytania/prośby/wniosku przesłanego nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.gdyniamarina.pl (podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a) RODO - na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie), przez czas niezbędny do realizacji Twojego zgłoszenia.

  4. Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi Twojego zgłoszenia, a także osobom zatrudnionym przez podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z nami umowy.

  5. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:

  a) dostępu do danych - prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą;

  b) sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  c) do usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym - prawo żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych administratorów Twoich danych;

  d) ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

  e) przenoszenia danych - prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

  7. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub

  b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  8. Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale bez podania danych w formularzu nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.